2/06/2006

Ahmedi Dâî

Sevdüm seni ben cândan cânum seven ölsün mi
Ayrılamazam senden cânum seven ölsün mi


Sen hüsn ile âyetsin bir hoş kadd ü kaametsin
Ey vây ne kıyâmetsin cânum seven ölsün mi


Ey lâ'l-i lebi kandüm cevrün odına yandum
Lûtf eylesin sandum cânum seven ölsün mi


Ol kaş ile ol gözler kirpük okını gezler
Her lâhza beni gözler cânum seven ölsün mi


Hep cevr ü cefâ senden bu kamu belâ senden
Derdüme devâ senden cânum seven ölsün mi


Ey serv-i sehî-kaamet Dâî kuluna rahm et
Hak ede sana rahmet cânum seven ölsün mi


Hiç yorum yok: