2/06/2006

Ahmet ?


Ey fitnesi çok kavli yalan yandım elinden,
Bir nâz ile bin gönlüm alan yandım elinden


Sen şem gibi gayr ile mecliste gülersin
Ben akıtırım yaş ile kan yandım elinden


Her hâr ile sen sohbet edersin dün ü gün ben
Derdim ederim mûnis-i can yandım elinden


Şol sunduğun âteş midir ey sâki bana kim
Kim aldın ele câm heman yandım elinden


Ahmet çeke cevrini göre lûtfunu ağyâr
Ey şefkati az şûh-i can yandım elinden


Hiç yorum yok: