2/08/2006

Eriştim zahiren geldim cihane

Peder ve valdem oldu bahane
Merecel Bahriyani yeltekiyane
Bin ikiyüz altmış dokuzda kane
Eriştim zahiren geldim cihane

Berzahtan kurtuldum çıktım aradan
Onyedi yaşında doğdum anadan
Muhammed Ali Hilmi Dede Baba’dan
Çok şükür hamdolsun geldim imkane

Namım Edip idi Harâbi oldum
Erenlerin ayak turabı oldum
Hakk’ın bir mukaddes kitabı oldum
Aşkolsun okuyan ehli irfane

Hiç yorum yok: