2/06/2006

Figanî


Cihâna aşk ile geldüm ne mâlum ne menâlüm var
Kanâ'at gencine kani' olalı hoşça hâlum var


Gerekmez zerrece zâhid cihânun mihr ile mâhı
Benüm bir yüzi gün alnı kamer kaşı hilâlüm var


Dehânun sırrına yokdur sözüm kim zerrece cânâ
Miyânun vasfın etmekde velî ince hayâlüm var


Efendim sana lâyık candan özge nesne yok ammâ
Eşigün itlerine kâse-i serden sifâlüm var


Kaba-yi atlas-ı çarha degişmem Tanrı hakkıyçün
Bu gün egnümde rindâne Figânî köhne şâlum var


Hiç yorum yok: