2/08/2006

Gönül seyranda gezerken

Gönül seyranda gezerken
Şah geldi araya
Hakk’a niyaz ederken
Bir engel düştü araya

Hakk’ın kapusundan girdim
Kendi vücudumu gördüm
Marifet kazanın kurdum
Aşkı kaynatan küreye

Muhabbet haslar hasıymış
Etmeyen Hakk’ın nesiymiş
Sevgi Hak sevgisi imiş
Erenler ne der buraya

Hele küşadın düşürdüm
Firkat kazanın taşırdım
Marifet aşın pişirdim
Tuzun tattırdım bereye

Hatayî der ihtiyarsız
Neyleyim dünyayı yârsız
Ol alemden bihabersiz
Tuz ekmek ister yaraya

Hiç yorum yok: