2/06/2006

İbrahim Gülşenî

Bî-vücûdam aşk odı bilsem benim nem yandırır
Yanuben küllî kül oldum pes dahı nem yandırır


Yandırır gerçi cihânda ışk odı âşıkları
Lîk ben âciz kulunu katı muhkem yandırır


Âh edersem bir nefes dünyâyı oda yakuben
Yedi çarhı âhım odı cümle bir dem yandırır


Rûşenînin aşkına düşmüş çeker dert Gülşenî
Aşk odı pervâne misli beni her dem yandırırHiç yorum yok: