2/08/2006

kayıkçı kul mustafa

 • KAYIKÇI KUL MUSTAFA

  --------------------------------------------------------------------------------

  17’nci yüzyılda yaşadı. Deniz eri olarak Cezayir’de bulunduğu, bundan ötürü Kayıkçı lâkabını aldığı sanılıyor. Dördüncü Murad’ın Bağdat seferine katıldı. Hayatının son günlerini İstanbul’da geçirdi. Yeniçeri âşıklarından. Sade bir halk diliyle destanlar, koşmalar, türküler yazdı. Şiirlerinde çağının önemli tarihsel olaylarını yansıttı. Bektaşiliği benimsedikten sonra tasavvufla ilgili güzel nefesler söyledi. Bazı eserlerini Prof. Dr. Mehmet Fuat Köprülü 1930’da Kayıkçı Kul Mustafa ve Genç Osman Hikayesi adlı çalışmasında derledi.


  --------------------------------------------------------------------------------

  ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER
 • Seni terk eylesem kaşları keman
 • Yücesi dumanlı boranlı dağlar
 • Bu aşka pek bağlananın
 • Gamzesiyle dertli sinem
 • Şu karşıki karlı dağlar
 • Genç Osman Destanı

Hiç yorum yok: