2/06/2006

Kemal Paşazade

Aşk sazın depreden âh u figânımdır benim
Germ eden gam bezmini sûz-i nihânımdır benim

Şem-veş sûz-ı nihânım zâhir olmasa ne var
Kim oda micmer gibi yanan cânımdır benim

Saldı devlet sâyesin zülfi humâsı başıma
Dûd-ı âhım çetr-i müşgîn sâye-bândır benim

Eşk-i pervî ile hüsnün âsmânın zeyn eden
Ay yüzüne karşı çeşm-i dür-feşânımdır benim

Erişince ağzıma şîrin lebin cânım çıkar
Pes ne mânâdan demeyem ana cânımdır benim

Âhım odu yakıdı Ferhâd ile Mecnûn defterin
Okunan illerde şimdi dâstânımdır benim

Hiç yorum yok: