2/08/2006

Kâtip ahvalimi Şah’a böyle yaz

Kul olayim kalem tutan eline
Kâtip ahvalimi Şah’a böyle yaz
Şekerler ezeyim şirin diline
Kâtip ahvalimi Şah’a böyle yaz

Allahı seversen kâtip böyle yaz
Dün ü gün ol Şah’a eylerim niyaz
Umarım yıkılır şu kanlı Sivas
Kâtip ahvalimi Şah’a böyle yaz

Sivas illerinde zilim çalınır
Çamlı beller bölük bölük bölünür
Ben dosttan ayrıldım bağrım delinir
Kâtip ahvalimi Şah’a böyle yaz

Münafıkın her dediği oluyor
Gül benzimiz sararuban soluyor
Gidi Mervan sâd oluban gülüyor
Kâtip ahvalimi Şah’a böyle yaz

Pir Sultan Abdal’ım hey Hızır Paşa
Gör ki neler gelir sağ olan başa
Hasret koydu bizi kavim kardaşa
Kâtip ahvalimi Şah’a böyle yaz

Hiç yorum yok: