2/06/2006

Mahmud Celaleddin Paşa

Destini yârin ele aldım da öptüm kokladım
Gül dehânın yalnız kaldım da öptüm kokladım


Gördüğümde gerden-i billûrunu berrak ve sâf
Bahr-ı nûra benzetüp daldım da öptüm kokladım

Ravza-i hüsnündeki zerrîn zülf ü sünbülü
Sabr-ı nâlân etti el saldım da öptüm kokladım

Bostan-ı vaslına girdim de bir takrîb ile
Seyb-i pestânın kapup çaldım da öptüm kokladım

İhtiyârım gitti elden dûn ve dâimde Celâl
Destini yârin ele aldım da öptüm kokladım

Hiç yorum yok: