2/06/2006

Müştak Baba


Aşkınla beni cânâ dîvâne eden sensin
Câm-ı mey-i vahdetle mestâne eden sensin

İşretgehin olmuştur gel meykede-i aşka
Dil hânesin ey dilber meyhâne eden sensin

Bu külbe-i ahzânım yapsan n'ola sultânım
Kâşâne-i ma'mûru vîrâne eden sensin

Sevdâ-yı muhabbetle rüsvâ-yı cihân oldum
Mecnûn gibi dillerde efsâne eden sensin

Müştâk-ı Cemâlim ben devr eylerim âfâkı
Sahrâ-yı tahayyürde bîgâne eden sensin

Hiç yorum yok: