2/08/2006

Ne kıyas edersin behey bî-vefâ

Ne kıyas edersin behey bî-vefâ
Şu dünyada sensiz olamaz mıyım
Nice bir cefalar edersin bana
Ben kul olur sultan bulamaz mıyım

Ezelden beklerim ben gamhâneyi
Alçağa indirdin ben divâneyi
Garip baykuş gibi bir virâneyi
Mekân tutup karar kılamaz mıyım

Sihrine uğrattın şaşırttın beni
Aşk ateşi ile pişirdin beni
Bir aceb sevdâya düşürdün beni
Ya ben seni Hakk’a salamaz mıyım

Gurbete düşeli sevmişim seni
Yoluna koymuşum bu cân ü teni
Lûtf eyle kapından reddetme beni
Ayağın tozunu silemez miyim

Gevherî der yârimin menendi yok
Lebleri kandimin derdimendi çok
Gözleri harâmî kirpikleri ok
Ya ben yâr yoluna ölemez miyim

Hiç yorum yok: