2/08/2006

Ol çalabumun ışkı bağrımı baş eyledi

Ol çalabumun ışkı bağrımı baş eyledi
Aldı benüm gönlümi sırrımı faş eyledi

Hergiz gitmez gönülden hiç eksük olmaz dilden
Çalab kendü nûrını gözüme tuş eyledi

Cân gözi anı gördi dil andan haber verdi
Cân içinde oturdı gönlümü arş eyledi

Bir kadeh sundı câna cân içdi kana kan
Tolu geldi peymâne cânı sarhoş eyledi

Esrûk oldu cânumuz dür döker lisânumuz
Ol çalabumun ışkı beni sarhoş eyledi

Ben kaçan derviş olam tâ ki ana iş olam
Yüzbin benüm gibiyi ışık hırka-pûş eyledi

Yûnus imdi avınur dostı gördü sevinür
Erenler mahfilinde ışka cünbiş eyledi

Hiç yorum yok: