2/07/2006

Sana derim Hasan Kalesi

Sana derim Hasan Kalesi sana
Alt yanında döğüş oldu, yön oldu
Yiğit olan yiğit çıktı meydana
Koç yiğitler arap ata bin oldu.

Akşamki gördüğüm şu kara düşler
Hesaba gelmedi kesilen başlar
Eyerlen atımı küçük kardaşlar
Hünkâr tarafından bize gel oldu.

Akşamınan ikindinin arası
Aldı beni şu düşmanın yarası
Ecel geldi ölmemizin sırası
Ağladı il-oba gözü kan oldu.

Dadaloğlu’m der ki belim büküldü
Gözümün gevheri yere döküldü
Üçyüz atlı ile cenge dıkıldı
Yüzü geldi iki yüzü dön oldu.

Hiç yorum yok: