2/08/2006

tekerleme-i fellahin güfte-i derviş halil

Fellahın haline akıllar ermez
Aş yererler birbirinin leşine
Nil taştığı zaman gözleri görmez
Biri nobut salar yetmiş beşine

Babasına kıyar bu ne yürektir
Son miracı kazıktır ya kürektir
Gerdanları sanki mermer direktir
Beş kantar yük kaldırır kor başına

Hakkın emriyle işleri zardır
Güneşte yanmadan vücudu nardır
Yüz elli yaşında pirleri vardır
Kurşun vursan kıramazsın dişine

Kin kovarlar ömürleri gidince
Kuduz kelbe döner kanı tadınca
Gafir "hit mal" deyüp nida edince
Kırbaç girer cümlesinin düşüne

Orak elde kılıç gibi salarken
Tilki gibi ot içinde dalarken
Vardım seyreyledim birsim yolarken
Gidiler pek pehlivandır işinde

Hiç yorum yok: