7/13/2006

ZİDANE KASİDESİ


DER MEDH-İ BÂZİGER-İ DİLPESEND-İ ZİNİDİNE ZİDANE


ÂFERİN EY FÎFANIN BÂZİGER-İ GÜZİDESİ

ARŞA AS ŞİMDENGERÜ KRAMPON-I DERÎDENİ


PEK ÂKİLDİR TAKTİĞİ VÜ MAKTİĞİ NEYLER OL

NİGÂH-I TÎĞİNİ RAKİBE ÇEKME SEN BİR DAHİ


SER FİRÂZ ETTİN LİVÂÜ’L ARABI EHL-İ CEZÂYİRİ

KÂFİRE GÖSTERDİN EL-HAKK NEYMİŞ DARBE-İ ZİNEDİNİ


ZÎR-İ PÂYINDA NOLA EZİLSE GER SEG-İ MATERAZZİ

BİR KAFÂ ATDIN Kİ HOŞNÛD EYLEDİN PEYGAMBERİ


EYLEDİN BİR ATAKLA BERBÂD DEFANS-I DÜŞMENİ

TİM-İ İTALYAN GERÇİ ETTEN DİVÂR EYLEDİ ÇEVRENİ


OL PELE-Yİ ZENGİ SANMA GÖRİCEK ŞOL PELENGİ

DİTREDİ BUFFON ELİNDE DOLANDI MUHKEM ELDİVENİ


OL KADAR EYLEDİ GOL PÂYIN KİM PANİĞİYLE ANIN

LEĞEN-İ GÜŞÂDE DÖNDÜ KAL’Â-YI SAHT-I İTALYAÎ


KARŞU DURMAZ SANA ŞİMDEN SONRA BU OYUN İLE

RAKİBİN GER MARADUNA OLSA SERÂSER BÂZİGERİ


BÖYLE ÂGÂZ EYLESİN ŞİMDENGERÜ ELKÂBINA

GÛŞE MÛŞE YAZARI GASTE-İ FİRENGİ-İ PARİSSİENİ


AFTÂB-I KAVM-I ŞARK SAHİP-HONOUR-I İST Ü WEST

BÂZİGER-İ NÂMVER GOL-ATÂN-I MUHÂCİRİ


SAHÂ-YI YEŞÎLİN HEHEY DİL-ÇELEN KADEM ZENÂNI

HÜZNÜ TÂ SİTEM-DÎDE ECDÂDINDAN YÂDİGARİ


NAKD-İ VAKT-İ KLÜBLER SERMÂYE-İ AVRUPA,

DEST –GİR-İ GÖÇMENÂN KÂM BAHŞ-I SERVERİ


ŞÂH-I VÂLÂ-RÜTBE ZİZO CÂN KİM ÇEMEN-İ BERLİN

GÖRMEMİŞDİR BÖYLE BİR TOPÇU-YI CENGÂVERİ


EY ZİDÂN-I STÂD-ÂRÂ KİM YAKIŞIR OLSA GER

RONALDİNHO KÖPEĞİ İNGİLİZLER ÇÂKERİ


ÂCİZİM HAK ÜZRE SİTÂYİŞE SENİ KİM BENİM

ÂLEM-İ SİYPORUN ALLÂME-İ DÂNİŞVERİ


BAŞLA ŞİMDEN SONRA HARÇİNÂ DUÂ-YI ZİDÂNEYE

BİR DUÂ ET Kİ ÂMİN DESİN OL HOŞKADEM RİBBERY

HARÇÎN (Taha Ayar)
NEF'Î'nin KATİLLERİ BULUNSUN!

Nef’î’nin muazzez ruhunu selamlayarak ve aziz hatırası için kırlardan çiçek toplayarak başlarız.
Bilinir ki Nef’î nam bir şairimiz vardır ve Zidan’a yazdığımız kaside Nef’i’in(tanrı teala mazmunlarını takdis etsin) “KASİDE-İ ALÜ’L AL DER TA’RİF-İ CİHAD-I SULTAN OSMAN” başlığıyla yazdığı bir “kavgaya kışkırtma” şiirine naziredir. Şehrin nüktedanları elbette bilirler Nef’î’yi. Hayatını otorite-i devlet-i muazzamayı dangalakça kullananlarla döğüşmekle geçiren bir böyle şairin Zidan’la hayat öyküsünün benzeşmesi de pek manidardır.Biri Erzurum’dan diğeri Cezayir’den olan bu iki karakter yaşamlarının her devresinde iktidarın hışmına uğramışlardır.
Nef’î, zamane veziri dangalak Bayram Paşaya yazdığı bir hiciv yüzünden barbarca katledilmiştir.Zidan ise kilisenin büyük kızı Fransa’nın zalim nazına kurban gitmiştir.
Diyeceğimiz şudur ki Nef’î’nin derhal iade-i itibarı sağlansın, kültür bakanlığı nezdinde özür dilensin ve dahi o meş’um vezirin ismiyle müsemma güzide ilçemiz Bayrampaşa’nın ismi “Nef’î” olarak derhal değiştirilsin!
Pekâlâ bunlar yapılmazsa ne yaparsınız, denilirse şairin meşhur “siham-ı kaza” adlı güzelim eserini RTÜK’ün rağmına sansürsüz tercüme edeceğimizi taahhüd ediyoruz.
İlgililere ilgisizlere duyurulur!
Bu arada ya Zidan diyeceksiniz,
Zidan da galatasaraya gelsin..
vesselam..

Hiç yorum yok: